Aby w pracy było bezpiecznie.

Bezpieczeństwo pracy to jeden z najważniejszych problemów służb BHP oraz inspekcji pracy. Każdy pracodawca ma obowiązek tworzyć warunki pracy spełniające wszystkie normy wynikające z przepisów. Są to zarówno przepisy ogólne BHP znajdujące się w Kodeksie Pracy jak też szczegółowe opisane w innych aktach prawnych. Aby pracownik na swoim stanowisku pracował w sposób zgodny z zasadami